Privacyverklaring

KIDI
Lemmeraak 3
4617 GK Bergen op Zoom

info@kidi.nl
www.kidi.nl

 

Persoonsgegevens

KIDI verwerkt onderstaande persoonsgegevens met als doel diensten te leveren en voor administratie.

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Naam van uw organisatie
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Bankrekeningnummer

Nadat KIDI u laatste factuur heeft verstuurd, worden uw gegevens tot 7 jaar bewaard.

Gegevens worden niet gedeeld met derden. Hetzij dit staat in onze overeenkomst of moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.